ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΞΕΝΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Προυποθέσεις

  • Να έχεις ελληνική υπηκοότητα.
  • Να έχεις ελληνική ιθαγένεια.
  • Τα αλβανικά διπλώματα πλέον μετατρέπονται.
Δικαιολογητικά