Δίπλωμα φορτηγού

Δίπλωμα φορτιγού

Προυποθέσεις


Ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας Β (αυτοκινήτου).

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • 15 διδακτικές ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης
  • 15 διδακτικές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης
Δικαιολογητικά

1.Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση

2.Αίτηση εκτύπωσης

3.Τέσσερις φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

4.Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής ευρωπαίου πολίτη

5.Δύο πιστοποιητικά υγείαςαπό οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με το ΥΜΕ

6.Δίπλωμα

7.Παράβολο 15,00€ για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου σε θεωρητική ή πρακτική εξέταση για την απόκτηση της κατηγορίας Γ και 20,00€ για κάθε συμμετοχή του σε θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ΠΕΙ

8.Παράβολο 108,15€ για την παραλαβή της άδειας οδήγησης

9.Παράβολο 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης

10.Παράβολο 60,00€ για την χορήγηση της κατηγορίας