ΔΙπλωμα αυτοκιΝΗτου

Διαδικασία

Αποτελείται από τα θεωρητικά και τα πρακτικά μαθήματα.

Τα θεωρητικά μαθήματα γίνονται με διαδραστικά και σύγχρονα μέσα (εικόνες, βίντεο, βοηθήματα, Online Εκπαίδευση, εφαρμογή) στο κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσής μας. Ο υποψήφιος οδηγός παρακολουθεί τα θεωρητικά μαθήματα κι έπειτα, εξασκείται σε τεστ προσομοίωσης όσες φορές και για όσο χρόνο επιθυμεί χωρίς επιπλέον χρέωση. Με το πέρας των τεστ, ο εκπαιδευτής απαντά στις ερωτήσεις και δίνει επεξηγήσεις σε τυχόν λάθη του υποψηφίου. Επιπλέον, ο μαθητής μπορεί να διαβάσει τα τεστ και από το σπίτι του μέσω της Οnline Εκπαίδευσης ή μέσω τη μίας εφαρμογής την οποία θα δώσουμε εμείς.

Τα πρακτικά μαθήματα πραγματοποιούνται στο χώρο εξέτασης αλλά και οπουδήποτε ακόμη χρειαστεί αναλόγως της ανάγκες του καθενός.

Προυποθέσεις

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Μαθήματα-Δικαιολογητικά