ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΑΧΙ

Προυποθέσεις

  • Nα είσαι τουλάχιστον 21 ετών και να μην έχεις ξεπεράσει το 65ο έτος της ηλικίας του.
  • Να μην υπηρετείς με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο.
  • Να μην έχεις συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο.
  • Να μην έχεις εξαρτημένη σχέση εργασίας με φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου.
  • Να μην έχεις καταδικαστεί τελεσίδικα για αδικήματα.
  • Να είσαι κάτοχος άδειας οδήγησης Β κατηγορίας ή άλλης επαγγελματικής άδειας οδήγησης.
Δικαιολογητικά

1.     Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

2.     Πέντε έγχρωμες φωτογραφίες

3.     Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής ευρωπαίου πολίτη

4.     Δίπλωμα

5.     Ποινικό Μητρώο γενικής χρήσης

6.     Τρία πιστοποιητικά υγείαςαπό οφθαλμίατρο, παθολόγο και ψυχίατρο, συμβεβλημένους με το ΥΜΕ

7.     Παράβολο 20,00€

8.     Παράβολο 50,00€

9.    Για έκδοση ειδικής άδειας ταξί, απαιτείται πιστοποιητικό γνώσεων.Έλληνες υπήκοοι: Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής του εξωτερικού (Οι γεννημένοι έως 2-4-1969: Απολυτήριο Δημοτικού. Οι γεννημένοι μετά τις 3-4-1969: Απολυτήριο Τριτάξιου Γυμνασίου).